Európska súťaž v štatistike


Čo je Európska súťaž v štatistike?
(European Statistics Competition - ESC)

ESC je súťaž, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi.

Hlavné
ciele ESC:

 • zvýšiť štatistickú gramotnosť žiakov a podporiť ich záujem o štatistiku
 • poukázať na význam štatistiky v rôznych oblastiach verejného života a v každodennom živote bežného človeka
 • povzbudiť učiteľov v používaní inovatívnych metód pri vyučovaní štatistiky a nabádať ich k využívaniu oficiálnych štatistických údajov na tieto účely
 • podporiť tímovú prácu a spoluprácu medzi žiakmi pri dosahovaní spoločných cieľov

Kto sa môže
zapojiť?

 • Žiaci a učitelia gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou
 • Do súťaže sa žiaci zapoja v rámci jednej z týchto dvoch kategórií:
 • Kategória A: žiaci vo veku 16 až 18 rokov
 • Kategória B: žiaci vo veku 14 až 16 rokov
 • Žiaci sa prihlasujú v tímoch, tím pozostáva z 1 až 3 žiakov vedených učiteľom (tútorom).

Ako súťaž funguje?

Súťaž pozostáva z dvoch kôl:

sk-flag Národné kolo

Národné kolo sa skladá z dvoch etáp:

1. etapa:
tri súbory testov (3 x 10 otázok)

2. etapa:
vypracovanie analýzy na základe poskytnutého súboru štatistických údajov (prezentácia nahratá ako .pdf dokument)

eu-flag Európske kolo

Kedy začíname?

 • Registrácia: od 20. októbra do 16. decembra 2022
 • Národné kolo: od 11. januára do 27. marca 2023
 • Európske kolo: apríl až jún 2023. Výsledky európskeho kola budú oznámené 5. júna 2023.