Európska súťaž v štatistike


Ocenenia pre víťazné tímy

Slávnostné odovzdanie cien víťazom európskeho kola sa uskutočnilo v Luxemburgu v priestoroch Eurostatu dňa 26. júna 2023. Pozrite si záznam online.

Finalisti európskeho kola

Miesto Kategória A Kategória B
1.KOMPOT (Slovinsko)AFS_GR_1 (Grécko)
2._ALGEBROS_ (Luxembursko)3VIS (Taliansko)
3.GAVRAN (Chorvátsko)BUNGBANDA (Maďarsko)
4.SEPTIMAGJH (Slovensko)BTCMASTERS (Slovensko)
5.JASEJA (Slovensko)SPOMINCICE (Slovinsko)

eu-flag Európske kolo

Tímy, ktoré sa v národnom kole umiestnili na prvých dvoch miestach v  oboch vekových kategóriách postupujú do európskeho kola, kde budú súťažiť s tímami z iných krajín.

Na konci európskeho kola porota vyhlási päť finalistov v oboch vekových kategóriách a zoradí ich od prvého po piateho.

Každý žiak a tútor oboch víťazných tímov získa nasledovné ceny:

  • darčekovú kartu (400 eur)
  • súbor propagačných materiálov od Eurostatu
  • diplom pre víťaza
  • upomienkový predmet

Upomienkový predmet získa aj druhý a tretí tím.
Všetci finalisti dostanú diplom s uvedením miesta, na ktorom sa umiestnili.
Ostatné tímy dostanú elektronický certifikát za účasť v európskom kole.

Víťazné tímy národného kola v kategórii A

Víťazné tímy národného kola v kategórii B


sk-flag 2. etapa národného kola

Každý žiak víťazných tímov, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v oboch vekových kategóriách a ich tútori získajú nasledovné ceny:

1. miesto - peňažná poukážka v hodnote 250 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

2. miesto - peňažná poukážka v hodnote 150 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

3. miesto - peňažná poukážka v hodnote 100 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

Tímy, ktoré sa v druhej etape národného kola umiestnia na prvých troch miestach v každej vekovej kategórii získajú certifikát o umiestnení v národnom kole ESC. Ocenenia boli víťazom odovzdané na slávnostnom ceremoniáli dňa 5. apríla 2023 v Bratislave.

sk-flag 1. etapa národného kola

Kvalifikované tímy majú možnosť stiahnuť si certifikát o absolvovaní prvej etapy národného kola. Stiahnutie certifikátu bude možné najneskôr do konca trvania druhej etapy národného kola, t. j. do 10. marca 2023.