Európska súťaž v štatistike


Ocenenia pre víťazné tímy

sk-flag 1. etapa národného kola

Kvalifikované tímy majú možnosť stiahnuť si certifikát o absolvovaní prvej etapy národného kola. Stiahnutie certifikátu bude možné najneskôr do konca trvania druhej etapy národného kola, t. j. do 10. marca 2023.

sk-flag 2. etapa národného kola

Každý žiak víťazných tímov, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v oboch vekových kategóriách a ich tútori získajú nasledovné ceny:

1. miesto - peňažná poukážka v hodnote 250 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

2. miesto - peňažná poukážka v hodnote 150 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

3. miesto - peňažná poukážka v hodnote 100 eur pre každého žiaka víťazného tímu a tútora

Tímy, ktoré sa v druhej etape národného kola umiestnia na prvých troch miestach v každej vekovej kategórii získajú certifikát o umiestnení v národnom kole ESC. Ocenenia boli víťazom odovzdané na slávnostnom ceremoniáli dňa 5. apríla 2023 v Bratislave.

Kategória A

Kategória B


eu-flag Európske kolo

Tímy, ktoré sa v národnom kole umiestnili na prvých dvoch miestach v  oboch vekových kategóriách postupujú do európskeho kola, kde budú súťažiť s tímami z iných krajín.

Na konci európskeho kola porota vyhlási päť finalistov v oboch vekových kategóriách a zoradí ich od prvého po piateho.

Každý žiak a tútor oboch víťazných tímov získa nasledovné ceny:

  • darčekovú kartu (400 eur)
  • súbor propagačných materiálov od Eurostatu
  • diplom pre víťaza
  • upomienkový predmet

Upomienkový predmet získa aj druhý a tretí tím.
Všetci finalisti dostanú diplom s uvedením miesta, na ktorom sa umiestnili.
Ostatné tímy dostanú elektronický certifikát za účasť v európskom kole. Slávnostné odovzdanie cien víťazom európskeho kola sa uskutoční v Luxemburgu v priestoroch Eurostatu dňa 26. júna 2023.