Európska súťaž v štatistike


Registrácia bola ukončená 16. decembra 2022.

Národného kola ESC sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl (gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), ktorí sa do súťaže prihlasujú v tímoch. Tímy môžu byť zložené z 1 až 3 žiakov. Každý tím musí mať učiteľa zo svojej školy, ktorý bude pôsobiť ako tútor a bude zodpovedný za dohľad nad prácou tímov. Registráciu vykoná tútor tímu.

Súťaž nie je obmedzená:

  • v počte prihlásených tímov z tej istej školy,
  • v počte tímov pod vedením toho istého učiteľa/tútora.

Ten istý žiak nesmie patriť do viac ako jedného tímu.

Tímy sa môžu zapojiť do súťaže v rámci jednej z týchto dvoch kategórií:

  • Kategória A: žiaci vo veku 16 až 18 rokov
  • Kategória B: žiaci vo veku 14 až 16 rokov

V prípade otázok nám pošlite e-mail na sutaz@statistics.sk alebo kliknite na tlačidlo:
Poslať otázku