Európska súťaž v štatistike


Príprava na súťažné testy

sk-flag 2. etapa národného kola

Pre druhú etapu národného kola sa môžete inšpirovať prácami tímov z iných krajín, ktoré sa do súťaže zapojili v predchádzajúcom školskom roku.

Príklady prezentácií si môžete pozrieť po kliknutí na tlačidlo:
Pozrieť prezentácie (PDF, 413,5 kB)

Žiaci a tútori môžu v rámci prípravy na obe etapy národného kola využiť aj študijné materiály dostupné na portáli Štatistického úradu SR v časti „Štatistika jednoducho“:
Štatistické pojmy
Štatistika pre začiatočníkov
Digitálne produkty – Európa v štatistikách
Digitálne produkty – Slovensko v štatistikách

V rámci prípravy je možné využiť aj ďalšie materiály zverejnené na webových stránkach Eurostatu:
Education corner – for teachers and students
Statistics Explained