Európska súťaž v štatistike


Aký je harmonogram ESC?

sk-flag Národné kolo

Národné kolo ESC sa skladá z dvoch etáp. Prvá etapa pozostáva z troch testov s uzavretými otázkami. Tímy, ktoré sa kvalifikujú, t. j. úspešne zvládnu prvú etapu, postúpia do druhej etapy národného kola ESC.

Začiatok registrácie: 20. októbra 2022

Ukončenie registrácie: 16. december 2022 (do 23:59)

Prvá etapa národného kola súťaže: od 11. januára do 1. februára 2023 (do 23:59)

Oznámenie výsledkov prvej etapy: 7. februára 2023 (posun o 1 deň oproti pôvodnému harmonogramu)

Zverejnenie zadania pre druhú etapu: 8. februára 2023 (posun o 1 deň oproti pôvodnému harmonogramu)

Druhá etapa národného kola súťaže: od 8. februára do 10. marca 2023 (do 23:59)

Otvorená platforma určená na nahrávanie prác tímov v druhej etape: od 27. februára do 10. marca 2023 (do 23:59)

Zasadnutie odbornej poroty: od 13. do 24. marca 2023

Oznámenie výsledkov druhej etapy: 27. marca 2023

Slávnostné odovzdanie cien: 5. apríla 2023

eu-flag Európske kolo

Príprava videa na zadanú tému: od 29. marca do 10. mája 2023

Termín na predloženie videí Eurostatu a ich nahratie na online platformu: 10. mája 2023

Oznámenie víťazov európskeho kola: 5. júna 2023

Slávnostné odovzdanie cien: 26. júna 2023