Európska súťaž v štatistike


Výsledky národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023

Národné kolo súťaže je ukončené. Z 50-tich tímov, ktoré postúpili do 2. etapy národného kola, prezentácie vytvorilo a podmienky 2. etapy splnilo 43 tímov. V pondelok 27. marca 2023 Štatistický úrad zverejnil sumárne výsledky národného kola súťaže. Výsledné bodové hodnoty predstavujú kombináciu ohodnotenia z 1. etapy (body za testy) a prezentácie z 2. etapy (body udelené odbornou porotou) v zmysle Pravidiel pre národné kolo ESC 2022/2023 (PDF, 260 kB).

Do európskeho kola postupujú tímy na prvých dvoch miestach v každej vekovej kategórii, držíme im palce!

Prezentácie tímov, ktoré sa v národnom kole umiestnili na prvých piatich miestach v oboch vekových kategóriách si môžete pozrieť kliknutím na príslušný odkaz.

Miesto Kategória A Kategória B
1.JASEJA (prezentácia PDF, 402 kB)
Gymnázium Bytča
ONEMANTEAM (prezentácia PDF, 2,5 MB)
Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota
2.SEPTIMAGJH (prezentácia PDF, 2,5 MB)
Gymnázium J. Hronca, Bratislava
BTCMASTERS (prezentácia PDF, 10,4 MB)
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
3.JOHNNY1 (prezentácia PDF, 3,95 MB)
Gymnázium J. Hollého, Trnava
IBIDI (prezentácia PDF, 2,24 MB)
Gymnázium Krompachy
4.TURBO (prezentácia PDF, 641 kB)
Gymnázium Považská Bystrica
PRVOČÍSLA (prezentácia PDF, 568 kB)
Gymnázium Bytča
5.LUCIALÍVIA (prezentácia PDF, 1,42 MB)
Obchodná akadémia Levice
MIMORIADNI (prezentácia PDF, 1,62 MB)
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Sumárne výsledky za všetky tímy, ktoré sa zapojili do 2. etapy národného kola sa dozviete kliknutím na nižšie uvedené tlačidlá.
Výsledky národného kola – kategória A (PDF, 436 kB)
Výsledky národného kola – kategória B (PDF, 431 kB)Výsledky 1. etapy národného kola

Do národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023 sa zaregistrovalo celkovo 332 tímov. Zo zapojených tímov testy zvládlo výborne 50 tímov, ktorým sa podarilo dosiahnuť 75 a viac bodov a postúpiť do 2. etapy národného kola.
Výsledky 1. etapy – kategória A (PDF, 439,6 kB)
Výsledky 1. etapy – kategória B (PDF, 451,2 kB)


sk-flag 1. etapa národného kola

Realizuje sa online prostredníctvom webového formulára a pozostáva z troch testov s uzavretými otázkami:

  • prvý súbor testových otázok preveruje znalosti základných pojmov zo štatistiky
  • druhý súbor testových otázok je zameraný na vyhľadávanie a používanie oficiálnych zdrojov štatistických údajov
  • tretí súbor testových otázok preverí schopnosť interpretovať štatistický dokument

Každý test má desať otázok, pre každú z nich sú štyri možnosti odpovedí, pričom len jedna odpoveď je správna. Správne a nesprávne odpovede sa hodnotia nasledovne:

  • 1 bod za každú správnu odpoveď
  • -0,33 bodu za každú nesprávnu odpoveď
  • 0 bodov za každú nezodpovedanú otázku

Prvá etapa testovania je vyraďovacia, to znamená, že do druhej etapy postúpia v oboch vekových kategóriách (A a B) len tímy, ktoré sa kvalifikovali v prvej etape národného kola ESC.

Zúčastnené tímy budú informované o výsledkoch prvej etapy aj e-mailom.

sk-flag 2. etapa národného kola

Kvalifikované tímy z prvého kola majú za úlohu vypracovať dokument na základe analýzy súboru štatistických údajov, ktorý Štatistický úrad SR predloží a zverejní vo formáte stanovenom v Pravidlách pre národné kolo ESC 2022/2023. Od tímov sa očakáva schopnosť analyzovať údaje a správne ich využiť na vytvorenie jasných a zrozumiteľných informácií.

Pripravené a odovzdané práce (analýzy) tímov žiakov bude posudzovať odborná porota zložená z 5 členov, ktorá vyhodnotí práce na základe kritérií stanovených v Pravidlách pre národné kolo ESC 2022/2023 a vyberie z nich 5 najlepších prác v každej kategórii (A a B).

Porota zostaví zoznam víťazných tímov na prvých troch miestach v každej kategórii súťaže. Výsledky druhej etapy národného kola budú zverejnené na tejto podstránke.

Zúčastnené tímy budú informované o výsledkoch druhej etapy aj e-mailom.